Saturday, April 10, 2010

GEMPUR OTI 1 SPM 2010 dgn SEMINAR & PERBENGKELAN & KELAS TAMBAHAN

Pihak sekolah amat berharap agar pelajar hadir ke seminar, perbengkelan dan kelas tambahan yang telah dirancang. Banyak tenaga telah di gembeleng dalam menjayakan gerak gempur ini.

Berikut ialah jadual yang dilampirkan:

TARIKH

2/4/2010

JUMAAT

3/4/2010

SABTU

9/4/2010

JUMAAT

10/4/2010

SABTU

17/4/2010

SABTU

24/4/2010

SABTU

8/5/2010

SABTU

KELAS/

MASA

8.00-

10.00

10.30-

12.00

8.00-

10.00

10.30

12.30

8.00-

12.00

8.00-

10.00

10.30-

12.30

8.00-

10.00

10.30-

12.30

8.00-12.00

8.00-12.00

5AF

KIM

MNG

KIM

MNG

MT

HH

PP

NH

SEMINAR

MT

RA/ SJ/NAA

SEMINAR FIZIK

SJI

BILIK SEMINAR

SEMINAR FIZIK

SJI

BILIK SEMINAR

PAI/PM

WA/ SG

PAI/PM

WA/SG

SEMINAR

SEJARAH

SEMINAR

PA1

BC

(5AF/AB/AJ)

YYP

5AB

BIO

NMN

MT

NAA

SEJ

RZ

MT

HH

KIM

SN

BI

MLI

5AJ

MT

NAA

BIO

NMN

PP

NH

BI

MLI

PP

NH

KIM

SN

5PA1

SEMINAR

MM

ZMD

BILIK SEMINAR

SEMINAR MM

ZMD

BILIK SEMINAR

MT

NAA

PP

NH

EA

RH

BI

MLI

BM

MF

5PA2

EA

RH

MM

RA

EA

RH

PP

NH

BI

SAA

PP

NH

5EA

PAI/BC

ZM/YCK

SN

NFS

MM

RA

BM

ZAR

EA

RH

BI

SAA

5PD1

SEMINAR SAINS

MI

SH

PSS

SEMINAR SAINS

MI

SH

PSS

MM

RA

EA

RH

SEJ

NA

PDG

SY

BI

RHY

EA

RH

5PD2

BM

ZAR

PAI

ZM

PDG

SY

SEJ

NA

MM

NZ

BI

RHY

5K1

SN

NFS

SEJ

RZ

BM

ZAR

MM

RA

BM

MF

MM

NZ


No comments: